یثرب

سرشناسه: رهگذر رضا
عنوان و نام پدیدآور: یثرب - داستان زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/رهگذر رضا ؛ تالیف رضا رهگذر
مشخصات نشر: تهران : پیام آزادی ، ١٣۶٨
مشخصات ظاهری: ‏ ١١٢ ص , مصور
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ یثرب - شهریاد و یادگار ها

کتاب خوبی بود، مناسب سنین نوجوانی.