40 حدیث در فضائل و آداب تلاوت قرآن

عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث: در فضائل و آداب تلاوت قرائت قرآن/تدوین موسسه نشر حدیث اهل البیت با همکاری خانه کتاب ایران.
مشخصات نشر: تهران : سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ اسلامی ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٣ص
موضوع: آداب تلاوت
پایان مطالعه در 1376/2/25

مفید بود.