سوغات سفر (داستان پیامبران) - ج 3

سرشناسه: قرنی گلپایگانی علی ١٣٧٧ - ١٢٩٢؛ تالیف علی قرنی گلپایگانی
عنوان و نام پدیدآور: سوغات سفر یا تحفه الرائد در اصول عقاید/قرنی گلپایگانی علی ١٣٧٧ - ١٢٩٢
مشخصات نشر: تهران اسلامیه ١٣۴۵[+ ١٣٧٨]
مشخصات ظاهری: ‏ ٣ج
موضوع: شیعه -عقاید پیامبران
در 547 صفحه

کتابی به یادگار از مرحوم عمویم آقای حاج سیدمرتضی خردمند که در زمانی مجلداتی از این کتاب را هدیه می دادند و پدرم ... که هنوز در میانه ی کتاب نشانه هایی از علامت هایشان در حین مطالعه هست.
کتاب را خواندم و در 1399/0/00 به پایان رساندم.
البته این کتاب هم چون دیگر کتاب ها خالی از اشکال نیست اما مطالب جالب و تحقیقی خوبی داشت که استفاده کردم.