برنامه ی دوره آمادگی سال تحصیلی 76-1375

موسسه ی فرهنگی شکوفه
در 60 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/6/22

این کتاب را از پیش دبستانی پیامِ هدایت به امانت گرفتم. جزوه ی جالبی است و می تواند عصای دستی برای مربیان پیش دبستانی باشد.
اما یکی از نقاط و ضعف آن، ارائه ی برنامه هایی است که به نظر باید در کلاس اول دبستان یا بالاتر آموخته شود.
این از مشکلاتی است که معمولا معلمانِ پایه را در سال اول دبستان به شکایت وا می دارد! گویی دوره های آمادگی خوراک لازم را جهت بچه های نو آموز ندارند و وارد محدوده های بالا تر می شوند! به هر حال یکی از راههای رفع این مشکل آن است که برنامه های دوره ی پیش دبستانی با مشورت معلمان سال اول دبستان طراحی شود.
غیر از نکته ی مذکور که در برخی برنامه های این جزوه بود و شاید برخی برنامه ها که مبهم و سوال انگیز است در مجموع کار خوبی بود.

تاجایی که بنده آشنایی دارم سرکار خانم طریحی مدیر و مؤسس مجتمع شکوفه، فردی متدین و پرتلاش هستند که امیدواریم به لطف امام عصر علیه السلام، ایشان و همه ی کسانی که برای تربیت فرزندانِ شیعه تلاش می کننددر امر مهمی که بر دوش گرفته اند ثابت قدم و موفق باشند.