نقاشی و نوشته‌های کودکان

مؤلف: کاوه داداش‌زاده
ناشر: گوتنبرگ
زبان: فارسی
سال چاپ: 1373
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 256

مطالعه ی کتاب در زمان کسب تجربه با بچه های پیش دبستانی بود که به نقاشی هایشان فکر می کردم و می کوشیدم توضیحاتشان را تحلیل کنم؛ سال 1378
یادداشت های نسبتاً خوبی هم از این کتاب دارم که بخشی را به عنوان نمونه در این جا می آورم:

 
- نگرش كودكان نسبت به حيوانات به حالات روانی آنان بستگي دارد. مثلاً در كشيدن يك گربه كودكی به چنگال ها توجه بيشتری معطوف مي‌دارد، كودكی توجهش متمرکز بخشی در وجود گربه میشود و ديگري به سر او توجه می كند و امثال اين ها.
- گوشه‌گيري و كمرويي و ترس از تمسخر در نقاشی های كوچك بچه‌ها كه معمولاً هم در نقاشی خالی از جزئيات است و سعی می كنند آن چه می كشند بيشترين شباهت را به محيط پيرامونشان داشته باشد و حتی سعي می كنند كارهای خود را از ترس تمسخر و خرده‌گيری پنهان كنند نمود دارد.
- نقاشي‌های پسرها و دخترها با هم تفاوت هايی دارد كه معمولاً به چشم می خورد،‌ مثلاً پسرها در انتخاب رنگ ها و كشيدن اشكال جورترند، و دخترها به جزئيات توجه بيشتری دارند و ظريفتر مي‌كشند.

البته تردیدی نیست که این آگاهی های برگرفته از کتاب ها و حتی تحقیقات نباید عامل برچسب زنی های عوامانه به فرزندان شود؛ مطلبی که حتی در مراکز روانشناختی کودک یا مدارس هم با آن مواجه می شویم! ...