هشدارهای تربیتی
چهل مسئله ی تربیتی راهنمای پدران، مادران و مربیان

تالیف: علی اکبر مظاهری
موسسه انتشارات هجرت
چاپ سوم: 1375
در 160 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/5/18

این کتابِ مفید که در 40 هشدارِ خود، سیری از پیش از تولد فرزند تا زمان ازدواج را طی می کند و مطالب خود را با احادیث و آیات کامل نموده و شامل مسائلی است که مطالعه ی کتاب را برای مادران و پدران و مربیان با ارزش و قابل استفاده می نماید.
مخصوصاً کتاب برای مادرانِ فرزندانِ حدود 6 الی 12 ساله مناسب است.