نقاشی و نوشته های کودکان

انتشارات گوتنبرگ
اثر کاوه داداش زاده
چاپ اول 1373
در 256 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/6/3

این کتاب بسیار مفید که حدود ده صفحه، نوشته هایی فشرده از مطالب آن را برای خود یادداشت نمودم پیرامون تحلیل نقاشی و نوشته های کودکان و بعضاً نوجوانان سخن گفته است.
از جمله علل مفید بودنِ کتاب برای کسانی که با کودکان، خصوصاً در محیط مدرسه ارتباط دارند اولاً تجربیات طولانی نویسنده است که کاملاً در طول کتاب به چشم می خورد و دیگر چاپ نقاشی های بچه ها و گفته ها و نوشته های آنان پیرامون آن نقاشی هاست.
کتاب در زمینه نقاشی کودک و حتی گاهی برخوردهای کلی تر از کار با محوریتِ نقاشی نکات بسیار خوب و مفیدی دارد.