جوانان و انتخاب همسر

اثر: علی اکبر مظاهری با مقدمه ی استاد جعفر سبحانی
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نوبت چاپ: چهارم، زمستان 1374. در 5.000 نسخه
در 260 صفحه
پایان مطالعه در 1376/10/29

کتابِ واقعا خوب و مفیدی بود. نکات مهم آن را در خود کتاب مشخص کردم. با توجه به دید مذهبی نگارنده ی کتاب شاید بتوانم بگویم به گمان حقیر (در زمان مطالعه ی اولیه) خالی از اشکال و موارد غیر لازم بود.
امید است خداوند علم با عمل عنایت فرماید.

به هر ترتیب مقوله ی ازدواج اگر چند سویه نباشد و گاهی نقش پر رنگ یک مادرِ همسر یا یک برادرِ بزرگتر خانواده را به حساب نیاوریم که البته گاهی ویران کننده ی یک نسل نیز هست (!!) حدّاقل دو عامل مؤثر در نظامِ همسران وجود دارد، یعنی ممکن است در یک سو با مشکلاتی بسیار کم و دقتهایی خوب مواجه باشیم و تلاشهایی در خور را ملاحظه کنیم اما قدرت تخریب، در سوی دیگر، کار را به نا کجا آباد بکشاند ...