ساحل نجات
پیرامون جوانان، بلوغ و انحرافات پیش رو

پیمان حیدری
نشر عماد فردا
چاپ اول 1391
152 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1392/12/19

کتاب بسیار خوب و مفیدی است. در حدی که می تواند مورد توصیه برای دانش آموزانِ دبیرستانی و دانشگاهی قرار گیرد.
بخش کوتاهی از مقدمه ی کتاب را ذکر می کنم:

اصل تقوا همواره در مفاهیم غنی اسلامی مورد توجه بوده است. تنها عامل سعادت و تنها ملاک برتری افراد نسبت به یکدیگر تقوا دانسته شده است و در اهمیت تقوا همین بس که مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام درخطبه ای به نام متقین (نهج البلاغه، خطبه ی193) خصوصاً درمورد تقوا و افراد متقی سخن گفته اند و یکصد و چهار خصوصیت افراد متقی و با تقوا را ذکرکرده اند.
تقوا که همان «نگاه داشتن خود از هر آن چه زیان اخروی دارد» می باشد، از دو طریق حاصل می شود؛ علم و عمل.
راه عملی تحصیل تقوا، گناه شناسی، مطالعه، شناخت آلودگی ها، تأمل درمنافع تقوا و مفاسد بی تقوایی و ... می باشد و راه عملیِ تحصیل تقوا مبارزه با هواهای نفسانی، هم نشینی با پرهیزگاران، آشنایی با سیره ی اولیای خدا، دوری از مکان های آلوده، پرهیز ازافراد آلوده دل، عدم تأثیرپذیری ازشرایط بدِ زمانه و جوَهای کاذب و ...  می باشد. همان طورکه از توضیحات ارائه شده بر می آید قدرِ متقین رسیدن به تقوا عزم و اراده ی جدی درشناخت مسیرهای انحرافی و دوری در عمل از این انحرافات و گناهان می باشد.
به طورکلی هرگونه خارج شدن ازمسیر صحیح، عادی، مرسوم و معقول یک امر «انحراف» نام می گیرد؛ خروج اتومبیل از جاده و ورود آن به املاک شخصی، خروج قطار از خط راه آهن و ... مصادیقی از معنای انحراف در عالم مادَی و محسوس می باشند. ولی این واژه دارای مصادیقی غیرمادی نیز هست که با توجه به تعریف کلی انحراف –هرگونه خروج از مسیر – متعدد است و شامل انواع مختلف انحراف از قانون های مختلف، انحراف از اصول اجتماعی، انحراف از اصول اخلاقی، انحراف ازمفاهیم دینی و ... نیز می شود.
 
... و با این مقدمه بحثِ نویسنده ی محترم راجع به برخی انحرافات اخلاقی شکل می گیرد.