حجاب در اندیشه و عمل

تدوین: معاونت تربیتی و فرهنگی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی
چاپ سوم - 1386
در 72 صفحه
مطالعه شده در 1397/7/27

کتاب حاصل میزِگردی است با حضور برخی صاحب نظران در حوزه ی مسائلِ دینی و روانشناختی که به صورتی خلاصه شده و فهرست بندی شده منتشر شده است. غیر از نکاتی که در صفحه ی 30 و 31 این کتاب در حیطه ی نظام خلقت سخن گفته شده (و اتفاقاً دیدگاه روانشناسِ جمع بوده) و دارای اشکالاتی است، در مجموع نوشته ای خوب و دارای مطلب است.

به نظر می رسد در این زمانه کسانی که به لطف الهی صاحب دختر هستند لازم است مطالعاتی در این حیطه داشته باشند.
این کتاب می تواند برای مربیان مدارس و والدین مفید باشد اما با توجه به محتوای آن نباید تا پیش از سالهای اولیه ی متوسطه ی 2 در اختیار خودِ بچه ها قرار گیرد یا به مطالعه ی آن توصیه شود ولی می توان از آن مطالبی مکتوب را استخراج نمود و در زنگهای نماز یا مشاوره ی مدارس دخترانه (از حدود سوم دبستان به بعد) در اختیار بچه ها گذاشت و مورد گفتگو قرار داد.