عشق برتر

سرشناسه: محدثی جواد - ١٣٣٢
عنوان و نام پدیدآور: عشق برتر: راههای ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام در کودکان و نوجوانان/محدثی جواد - ١٣٣٢ ؛ جواد محدثی
مشخصات نشر: قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۶ ص
فروست: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مرکز انتشارات ٨٠٠
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ راههای ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام در کودکان و نوجوانان
موضوع: آموزش و پرورش کودکان - احادیث تربیت خانوادگی - اسلام - احادیث شیعه -دوستی

در مجموع کتاب خوبی است اما به نظرم دو اشکال جدی به آن وارد است:
1. عدم توجه جدی و اشاره ی نا کافی به اهمیت بحث «تبری» در تحقق کاملِ «تولی» است.
2. پرداختن به موضوع «غلو» که می توان گفت در حالی که محبتهای شیعیانِ اهل ولا، زلال تر از این خطاهاست، طرح این بحث ایجاد تردید و بهانه ای برای قلبهای غیر مستحکم در افزایش شور و محبت در فضای تربیتی است!