آئین زندگی
وصایای امیرالمومنین به امام حسن علیهما السلام


ترجمه و توضیح از :
سید مهدی شجاعی
عنوان : آئین زندگی:وصیت نامه امیر المومنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام
مشخصات نشر: تهران : نیستان ، ١٣٨7
مشخصات ظاهری: ‏ ١١۴ص
پایان مطالعه در تاریخ  1392/6

انتظارم از آقای سید مهدی شجاعی خیلی بیشتر بود!! ترجمه و توضیحات خوبی نداشت!!