کودک تاریخ گرا
 
سرشناسه: مهرگان ، نسیم
عنوان و نام پدیدآور: کودک تاریخ گرا : چگونه کودک خود را به تاریخ علاقه مند کنیم؟/مهرگان ، نسیم ؛ ترجمه نجلا مهرگان ؛ بازنویسی نسیم مهرگان
مشخصات نشر: تهران : : آریانگار ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهری: ‏ [٧٩] ص. : مصور (بخشی رنگی)
فروست: مجموعه چهار جلدی رکعت
یادداشت عنوان و پدیدآور:
‏ کودک تاریخ گرا. مهرگان، نجلا، 1361- ، مترجم
یادداشت های کلی: ‏ این کتاب بازنویسی از روی ترجمه " Helping your child learn history" است. ‏ عنوان دیگر: کودک تاریخ گرا
موضوع: آموزش و پرورش کودکان - راهنمای آموزشی (ابتدایی) تاریخ