چهل حدیث مدیریت

سازمان تبلیغات اسلامی
تهیه و تنظیم و ترجمه: سیدرضا تقوی دامغانی
چاپ دوم 1369-50.000 نسخه
در 66 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1376/10/17

مطالب نسبتا جالبی دارد اما دو عامل از موارد قابل ذکر است: یکی آنکه جمع زیادی از احادیث از نامه ی مولا علی علیه السلام به مالک اشتر برداشت شده و دیگر اینکه با خط قلم درشت نوشته شده که به گمانم بهتر بود به خط چاپی می بود.