مجله ی فرزند سالم - شماره ی 8
مجله فرهنگی، تربیتی، بهداشتی و اجتماعی


صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علی حسین سازمند
سردبیر: دکتر محمد کمالی

پایان مطالعه در تاریخ : 1376/6/25
شماره هشتم: شهریور 1376
در 66 صفحه
180 تومان

اغلب مطالب این شماره مفید بود.
از جمله قسمت‏های بسیار خوب: هنر، خانواده قلب جامعه، تربیت فرزند در پرتو کلام رسول، ضرورت ورزش در دوران بارداری، خاطرات دوران جنینی من، سواد تلویزیون. بابای عزیزم، سلام، با فرزندان خود دوست باشید، در مهدهای کودک چه می‏ گذرد!