چهل سخن

سرشناسه: حجازی محمدحسین گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور: چهل سخن/ گردآورنده محمدحسین حجازی
مشخصات نشر: تهران : فجر ، ١٣۵۵
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۵۴ ص
موضوع: اربعینات - قرن 14 احادیث شیعه - قرن 14 - چهارده معصوم - سرگذشتنامه
پایان مطالعه در 1376/1/15

کتابی خواندنی و مفید است.