کودک خودرا برای ورود به کلاس اول دبستان آماده کنیم

نوشته ی مرتضی بهمن آزاد
انتشارات مدرسه
در 12 صفحه
مطالعه شده در 1376/6/10

کتابِ بسیار کوچک و همراهِ شکل است. در عین ناپختگی و سادگی زیاد و اختصاری که در آوردن مطالبِ مد نظر داشته، بعضاً نکته های جالبی هم دارد که قابل یادداشت برداری و استفاده است.