تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر
گفت و گوها

عنوان و نام پدیدآور: تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر گفت و گوها/جمعی از نویسندگان
مشخصات نشر: قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، انتشارات ، ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶٨ ص
فروست: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، علوم تربیتی
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان روی جلد: تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر گفت‌و‌گوها
موضوع: تربیت اخلاقی - جنبه‌های مذهبی - اسلام
موضوع: تعلیمات دینی اسلامی
پایان مطالعه در 1398/8/5

کتابِ قابل استفاده ای بود؛ گرچه بخشهایی از آن قابل نقد است ولی برای کسانی که در این زمینه فعالند می تواند توجهات نوی ایجاد کند.
یکی از بخشهای جالب آن فهرست سوالاتی است که در این موضوع تهیه کرده اند که در ابتدای کتاب آمده است.