کینیاز دالگورکی

ترجمه: حیدر بهرمن
مجتمع فرهنگی میثاق
چاپ 13- 1422 هـ ق
80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/3/10

اصلِ کتاب خوب است. تقریباً مثل کتاب مستر همسفر است.
درباره ی جریان تقویت بابیّت و بهائیت، خصوصاً چگونگی شکل گیری آن مطالب جالبی دارد. مشکل، نکاتی تحریف شده از قول یک عالم شیعی در ابتدای کتاب است که اگر کسی آگاهی های لازم را نداشته باشد ممکن است دچار شبهاتی شود. بنابراین مطالعه ی آن را توصیه نمی ‏کنم.