نسیم بهشت
زندگی نامه، شرح حال ... و مبارزات شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب
ویژه جزوه تهیه شده توسط کانون فرهنگی قبا (شیراز)

انتشارات فلاح
62 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ 1380/8/29

آنچنانکه انتظار می‏ رفت حاوی نکات اخلاقی و تلاشهای علمی مرحوم دستغیب نبود!