فیلسوف شرق
محمدتقی جعفری

محمدرضا جوادی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی
چاپ اول - 1378
224 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/11/2

کتاب، حاوی زندگی نامه مرحوم استاد محمدتقی جعفری است که برخی قسمت های آن واقعاً زیبا و ارزنده است. اولاً تلاش و پشتِ کار و زحمات و سختی هایی که ایشان متحمل شده است و ثانیاً منش خُلقی و اجتماعی ایشان که نکاتی آموزنده دارد.
همچنین کتاب، حاویِ داستان‏ها و حکایاتی قابل استفاده و توجه است.
بنده شخصاً توفیق زیادی در درک ایشان نداشتم اما به واسطه ی شاگردانشان مطالب جالبی از ایشان شنیده ام.
در دوره ی کارشناسیِ دانشگاه، استادی داشتیم که به با وجود چهره ی علمی و ظاهری چون دیگران توجهات معنوی جالبی در گفتار و منشش داشت. کمی که با او مأنوس شدم متوجه شدم دوره ای از شاگردان مرحوم جعفری بوده است.