پرواز روح

اثر:  سید حسن ابطحی
تاریخ انتشار: 1374. در 5.000 نسخه. چاپ بیست و پنجم
نشر حاذق
در 336 صفحه
پایان مطالعه در 1376/10/9

این کتاب گر چه مایه های مذهبی دارد اما چون بیشتر حاوی زندگی نامه‏ها است در حیطه ی کتابهای «سرگذشت ها» آورده شده است. به طور کلی پیرامون زندگی شخصی به نام حاج ملاآقاجان است که نگارنده ی کتاب مرید او بوده و با او مأنوس بوده و چگونگیِ آشنایی خود با او و سخن‎های او و ماجراهای او را ذکر کرده است. در پایان هم زندگی چند تن از استادان خود مانند آقایان کوهستانی، شیخ حبیب‌الله گلپایگانی، شیخ محمد کوفی، سید علی رضوی، شیخ علی فریده الاسلام کاشانی و اشعاری از حاج ملا آقاجان آورده است.
آن چه مرا ترغیب به مطالعه کرد، کتاب چاپ های متعدد آن بود که بعد ها به چهل نوبت نیز رسید و همچنین سخنانی که در مورد نگارنده می‏ شنیدم ...
به هر حال بر روی قسمت های مختلفی از کتاب سخن دادم و به طور کلی مطالعه کتاب را توصیه نمی نمایم و چه بسا برای بعضی از افراد قطعاً منع می ‏شود. البته ظاهراً زمانی نویسنده در باره ی برخی مطالب کتاب سخنانی گفته و یا عده ای چنین استادی با چنین ویژگی هایی را منکر شده اند! خدا می داند! ...
به هر حال مرحوم ابطحی هرکه بوده و هرچه نوشته و هر موضع سیاسی و اجتماعی که داشته، گمان می کنم اولین کتابی که در نوجوانی و به طور کامل پیرامون وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف خواندم و در آن دوره تأثیر جدی ای هم بر من گذاشت کتاب ملاقات با امام زمان علیه السلام ایشان بود و شاید به همین میزان بر گردن حقیر حق داشته باشد، پس خدایش رحمت کند و از خطاهایش درگذرد  ...