حقیقت شرق
نگاهی بر زندگی و خاطرات آیت الله مصباح یزدی

نوشته ی حسین علی عربی
ناشر، زلال کوثر
سال چاپ، 1381
در 232 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1382/6/24

به گمانم در زمانی که آقای مصباح در کورانِ فضای سیاسی کشور بودند این کتاب در دفاع از ایشان نوشته شده و خاطرات و نکاتی از زندگانی و آثار علمی ایشان را آورده است.
برخی قسمتهای کتاب مانند گزارش برخی تلاشهای علمی جالب، برخی مطالب حاشیه ای که به اساتید ایشان باز می گردد قابل استفاده و برخی مطالب کتاب هم غیر مفید است.
فارغ از ارادت ها و دشمنی هایی که با ایشان هست، عنوانِ کتاب را نپسندیدم.