داستانهای عبرت انگیز از بد عاقبتان عالم

زین العابدین بابائی
انتشارات مشهور
چاپ اول – 1382
112 صفحه
مطالعه شده در نوروز 1394 - مشهد مقدس

داستانهای خوبی دارد اما هم قلم نویسنده دقیق و فخیم نیست و هم در برخی داستانهای مربوط به منافقان صدراسلام، گاهی در مخاطب چنان القا می شود که گوئی افرادی مسلمان، با حقیقت ایمان و اخلاص بوده اند که دچار اشتباه شده اند!!
کتاب را از راهنمائی مؤسسه ی احسان به امانت گرفتم.