خاطرات و حکایتها - جلد چهارم

تدوین از مؤسسه ی قدر ولایت
چاپ ششم - 1378
مطالعه شده در 1387
حدود 50 صفحه

ظاهرا بعدها کتاب با عنوانِ دیگری منتشر شده و تغییراتی یافته است.
بر اساس کتابهای خاطراتی که از آقای هاشمی رفسنجانی خوانده بودم به گمانم بود که این مجموعه نیز برخی از مسائل تاریخی که معمولاً در دسترس افراد جامعه نیست و به عبارتی «مطالبِ پشت پرده» ی مسائل اجتماعی یا سیاسی کشور است را به تصویر کشیده باشد اما چنین نبود.
البته تحلیل هایی از رهبری در خلال خاطرات هست که دیدگاه ایشان را در موضوع مورد نقل روشن می سازد ولی مسائل حاشیه ای خاصی (لااقل در نگاه بنده به عنوان یک مطالعه کننده) به نظر نیامد.