از چشم فرزند
 
سرشناسه: حسینی‌شیرازی، محمد ، ۱۳۰۵ -۱۳۸۰
عنوان و نام پدیدآور: از چشم فرزند/محمد حسینی‌شیرازی.
مشخصات نشر: قم : امام عصر عجل الله فرجه ، ١٣٨۴
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶۴ ص