خاطرات سیاسی و تاریخی مستر همسفر در کشورهای اسلامی
 
با مقدمه و تعلیقات حاج شیخ حسین لنکرانی
ترجمه ی آقای علی کاظمی
ناشر: کتابفروشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه
چاپ سوم - تابستان 1364
192 صفحه
پایان مطالعه در 1376/3/15 - 29 محرم الحرام 1418

چاپ اول این کتاب در سال 1360 بوده و موضوع آن خاطرات جاسوسی انگلیس است که نتیجه ی بخشی از فعالیتهای او تأسیس وهابیت است.

از قسمتهای مهم و جالب کتاب فهرستی از نقاط ضعف و قوت مسلمین (در آن زمان) است که مأموران و جاسوسان باید برای از بین بردن نقاط قوت و برجسته سازی نقاط ضعف تلاش می کردند.
عده ای در انتساب این متن و برخی مسائل تاریخی آن تشکیک کرده اند که به نظرم اصل این قبیل اقدامات و فهرست ضعفها و قوت های ذکر شده برای مسلمانان آن دوره (که چه بسا امروزه تغییراتی در آن فهرست رخ داده) شواهدی بیش از یک متن تاریخی دارد!