پند نامه – شماره ی 7
ویژه ی سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

خرداد 1378
تهیه شده در: حوزه نمایندگی ولی فقیه، نیروی هوایی سپاه، معاونت تبلیغات و انتشارات
در 22 صفحه

داستان‏ها و حکایت‏ها و بیان هایی گزیده شده از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران