از بلندای عرفان

ستاد مرکزی برگزاری صدمین سالگرد تولد بنیانگذارِ جمهوری اسلامی ایران
چاپ اول: خرداد 78
تیراژ: 500.000 نسخه
حدود 60 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/3/30

گفته‏ ها و نوشته هایی گزیده از سخنان و نوشته های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
البته تعریفِ تنظیم کنندگان این کتاب از «عرفان» (و چه بسا محتوای کتاب در این زمینه) قابل بحث و مذاکره است که در جای خود مورد گفتگو قرار گرفته است.