در امتداد فقاهت

سید ابوجواد حسینی
نشر: جلال الدین - قم
چاپ اول - آذر 1381
در 208 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1381/9/21

کتاب نگاهی گذرا است بر زندگی مرحوم سیدمحمد شیرازی که نکات اخلاقی جالبی داشت که در حاشیه ی کتاب یادداشت نمودم.
بخشهایی از کتاب متن مکتوب شده ی سخنرانی هایی است که در مراسمات بزرگداشت رحلت ایشان برگزار شده و بخشی هم پیرامون آثار قلمی آن مرحوم سخن گفته است.
فارغ از محتوای نوشته ها و این باور که در دنیا تنها کسانی مصون از خطا هستند که پروردگار عالم عصمت آنها را تأیید فرموده است، پُر کاری ایشان خصوصاً در عرصه ی نگارش امری حیرت انگیز است که شاید هیچ اهل کتاب و قلمی نباشد که این مقدار تلاش را ویژه نشمرد!