دکتر علی شریعتی

به قلم: ناصر نادری
در 94 صفحه
انتشارات مدرسه
چاپ سوم - 1380
پایان مطالعه در تاریخ  1381/5/4

در توضیح این مجموعه کتاب که توسط سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه‌ ريزی ‌آموزشی (دفتر انتشارات ‌كمك ‌آموزشی) منتشر شده است آمده: «مجموعه ی چهره‌های درخشان، به منظور آشنا كردن نسل نوجوان و جوان با مشاهير و شخصيت‌های معاصر تهيه و تدوين شده است .اين مجلد از مجموعه ياد شده به شرح زندگانی دكتر علي شريعتی اختصاص دارد».

اما سوال اینجاست که با معرفی کردن چهره ای و درخشان خواندن او و ترویج شخصیت او که حقیقتاً در این کتاب صورت گرفته، آیا آن همه سوال و شبهه و حتی انحرافات در تحلیل ها و تاریخ هم پاسخ گفته شده است!! پس چگونه بچه ها را به شکلی مستقیم به سوی آموختن از این چهره ها ترغیب می کنیم!!
خواننده ی این جلد از دکتر، یک فرد پر تلاش می بیند! اما آیا یک نوجوان کافی است که تنها در برابر شخصیت و فکر و آثار عده ای احساس تواضع کند تا اهداف تربیتی آموزش و پرورش (!!) برآورده شود؟
آیا اساساً مطلوب نیست که بچه ها را به توانِ نقد و تحلیل اندیشه ها فرا بخوانیم تا شخصیت سازی ها!
آن هم شخصیت هایی که در آثارشان خطاهای بسیاری وجود دارد!
 
چه کنیم با این یک بام و دو هوای فرهنگی کشورمان! ...