علامه ی امینی، جرعه نوش غدیر

مهدی لطفی
موسسه فرهنگی انتشاراتی انصاری
چاپ دوم - زمستان 1379
272 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/10/22

شامل زندگی نامه و خلاصه ی بسیار موجزی از هفت جلدِ از کتاب شریف «الغدیر» است که خواندن آن بسیار سودمند و لذت بخش است.
کوتاهی از این کتاب را در اینجا ذکر می کنم:

یکی از سفرهای ایشان به هند بود. این سفر به هند بیش از چهار ماه طول نکشید، در مدت این چهار ماه علاوه بر دید و بازدیدها و منبر و خطابه و ... ایشان در حدود 25000 صفحه، به دست خود استنساخ کرد (یعنی افزودن بر 6 جلد کتاب 400 صفحه ای) و آن هم از روی اصول و مآخذ کهن و قدیمی در درون کتاب خانه های بزرگ! غرق در گرد و خاک و با خط نامأنوس! و این علاوه بر کتاب هایی است که ایشان در چندین کتابخانه خوانده است! بعضی از کتاب خانه هایی که در این سفر مورد استفاده وی قرار گرفته عبارتند از:
1. کتابخانه ناصر (لکنهو) با 30000 جلد کتاب و نسخه های خطی فراوان
2. کتاب خانه مدرسه الواعظین با 20000 جلد کتاب و با مقداری نسخه های خطی
3. کتاب خانه سلطان المدارس (لکنهو) با حدود 5000 جلد کتاب با مقداری نسخه خطی منحصر به فرد
4. کتاب خانه ممتاز العلما با حدود 18000 جلد کتاب که بسیاری از آنها خطی می باشد .
5. کتابخانه ندوه العلما (لکنهود) با حدود 60000 جلد کتاب و 5500 جلد کتاب خطی می باشد .
6. کتاب خانه امیر الدوله (لکنهو) با بیش از 11000 جلد کتاب
او عمری را به مطالعه و نوشتن گذراند و چه شب ها تا به صبح مشغول مطالعه بود و عاقبت هم کار زیاد و استراحتِ اندک و بی خبر ماندن از خویش ـ این مرد بزرگ را که از نیروی جسمی و روحی خوبی برخوردار بود خیلی زودتر از موقع از پای در آورد و عاقبت به خاطر همین زحمات به مرضی مبتلا شد که اطبا علتش را کثرت مطالعه و نشستن بر سر کتاب و ... تشخیص دادند.

خدای متعال به لطف و رحمتش ما را نیز از خدمتگذاران آستان مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دهد. آمین!