نوای عهد دلبندی

سرشناسه: ف‍ی‍اض‌ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، ١٣٣٨
عنوان و نام پدیدآور: ن‍وای‌ ع‍ه‍د دل‍ب‍ن‍دی‌: وف‍ات‌ ع‍لام‍ه‌، ت‍ول‍دی‌ دوب‍اره‌/م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍ی‍اض‌ ب‍خ‍ش‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍ی‌ رض‍وی‌
مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : آف‍اق‌ ، ‏‫١٣٨۴‬
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫ ٢٢٧ص.‬
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Muhamad Ali Fayazbakhsh. Sound of affiliation days‬‏‬
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم:1386
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
موضوع: ف‍ی‍اض‌ ب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، 1338 - خ‍اطرات‌
موضوع: ک‍رب‍اس‍چ‍ی‍ان‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر 1293 - 1382
موضوع: مجتهدان و علما - سرگذشتنامه - ایران
موضوع: معلمان - خاطرات - ایران

اگر شخصی بخش اول این نوشته یعنی کتاب «حدیث آرزومندی» را خوانده باشد به احتمال زیاد ترغیب می شود که جلد دوم را هم بلافاصله در دست بگیرد و بخواند! ... و شاید مثل من دوست داشته باشد تا نویسنده ی محترم جلد های دیگری نیز از این مجموعه منتشر کند! از «علوی» و سیری که طی کرد؛ فراز و نشیب هایش و آنچه این مجموعه را یکی از تإثیرگذارترین مجموعه های فرهنگی تاریخ معاصر ایران نمود!

 
دوست می دارم زمانی من هم خاطراتم را از حیات و ممات مرحوم علامه بنویسم! گرچه اُنس و نزدیکی و آموختن من از ایشان به قدر تقرب نویسنده ی این کتاب به مرحوم کرباسچیان نبوده است؛ ولی حرفهایی برای گفتن هست! ...