چشمه ی روشن
مروری بر زندگی مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن سعید

نویسنده: علی مسجد جامعی.
عنوان و نام پدیدآور: چشمه روشن/مسجدجامعی علی
مشخصات نشر: تهران : میر ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۵ص
پایان مطالعه: 1376/5/15

بسیار جالب! نشانه هایی از تلاش یک عاشق اهل بیت.
خداوند، به حق مولا علی علیه السلام، عشق و سوز و حال و تلاش ما را در راه امیرالمؤمنین علی علیه السلام افزون بگرداند.