میرحامد حسین، پاسدار ولایت
از مجموعه ی دیدار با ابرار (89)

اثر: ابراهیم اسلامی
معاونت پژوهش سازمان تبلیغات
چاپ 1- 1374
در 110 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1381/1/26

کتاب بسیار زیبایی است پیرامون زندگانی و آثار مرحوم میرحامد حسین هندی رضوان الله تعالی علیه