شهید انقلاب اسلامی عراق

سرشناسه: کاظمی علی
عنوان و نام پدیدآور: آیه الله سید حسن شیرازی : شهید انقلاب اسلامی عراق/کاظمی علی ؛ علی کاظمی
مشخصات نشر: قم : انتشارات قرآن
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٩٧ص
موضوع: شهیدان مسلمان - ایران - سرگذشتنامه

کتاب جالبی بود!