شب اما آفتاب
ماجرای زندگی و شهادت جَون،
غلام سیاه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

سرشناسه: غفار زادگان داوود - ١٣٣٨
عنوان و نام پدیدآور: شب اما آفتاب/غفار زادگان داوود - ١٣٣٨ ؛ نوشته داوود غفارزادگان ; ویراستار حمید گروگان ; نقاشی منوچهر درفشه
مشخصات نشر: تهران : سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی دفترامورکمک آموزشی وکتابخانه ها انتشارات مدرسه ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٣١ ص :. مصور - رنگی
موضوع: داستانهای فارسی - قرن - 14 ادبیات نوجوانان

پایان مطالعه در 1376/2/18

بسیار خواندنی و عالی!