رمز موفقیت علامه طباطبایی

زبان اثر:  متن نوشتاری
نویسندگا‌ن‌ حمید نگا‌رش‌ و علی‌ با‌قی‌ نصرآبا‌دی
وضعیت نشر و پخش: محل نشر و پخش: قم‌؛ اما‌م‌ عصر علیه السلام
تاریخ نشر و پخش: ۱۳۸۱
مشخصات ظاهری: ۱۴۷  ص‌
عنصر شناسه ای: طبا‌طبا‌یی‌، محمد حسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ - نقد و تفسیر
پایان مطالعه: 1382/5/4
 
از آن جا که به عنوان یک دانشجو و علاقه مند به دانش، در جستجوی راه های نیکوتر کسب علم و رشد بوده ام، طبیعی است که این عنوان «رمز موفقیت ...» می تواند برایم جذب کننده باشد.
... در حین مطالعه، بخشهایی از کتاب را علامت زده ام؛ یا به جهت اهمیت و مفید بودن، یا به جهت سوال داشتن و یا به جهت نقد و اعتراض! این کار دانشجویی است! در دانشگاه هم همین را به من آموختند! حوزه هم در بالاترین سطح تدریسش (خارج فقه و اصول) قرار است همین توان تفحص و نقد و استنباط را به افراد بدهد.
... و اتفاقاً مرید شدن و سرسپردن به غیر معصوم کاری غیر عالمانه است.

غیر از حجت خدا دیگران کامل نیستند پس در هر عرصه ای ممکن است دچار مشکل شده و اتفاقا در نگاه دیگران موفق نباشند.
علامه هم استثنا نیست! با تمام تلاش علمی اش! ... اما نیکوست که از تلاش گرانِ هر عرصه ی صوابی آموخت.