رمز موفقیت استاد مطهری

عنوان اصلي: رمز موفقيت استاد مطهري
نام عام مواد: کتاب
موسسه فرهنگي انتشاراتي امام عصر عليه‌السلام
تاریخ نشر و بخش 1377
کميت اثر 286 ص
عنصر شناسه ای: مطهري، مرتضي، 1299 - 1358 - نقد و تفسير
عنصر شناسه اي: باقي نصرآبادي، علي، 1341
مولفان علي باقي نصرآبادي و حميد نگارش
با مقدمه جعفر سبحاني
پایان مطالعه: بهار 1380

در فهرست کتاب در مقابل برخی عناوین، مطالبی نوشته ام و در واقع برخی مطالب انتخاب شده ی نویسندگان را مفید و برخی را غیر ضروری یا دارای نقد یافته ام. از جمله قسمتهای جالب: ایشان 24 سال در دانشگاه تهران تدریس کرده اند و به یکی از دانشجویان گفته بودند «من هیچ وقت بدون وضو وارد کلاس نمی شوم»؛ همسر ایشان می گویند «من 26 سال با ایشان زندگی کردم، در تمام طول شبانه روز شاید نیم ساعت بی وضو نبودند!». توسل به اهل بیت علیهم السلام و ابراز ارادت ایشان به مرحوم طباطبایی به جهت ارادت آن مرحوم به اهل بیت علیهم السلام. پر کاری، نظم در امور و مواردی دیگر.

آنچه روشن است مرحوم استادمطهری از چهره های تأثیرگذار در فرهنگ دهه های اخیر جامعه ی ایران هستند و به نظر می رسد فیش ها و دست نوشته های ایشان که به تدریج به بازار آمد بارز ترین چهره ی یک محقق پر کار بود.
البته در عرصه ی علمی حتما مباحثی از نوشته ها و گفته ها و حتی رویکرد های ایشان قابل تحلیل و بررسی و نقد و پذیرش و رد است؛ اما اگر به عنوان یک جستجوگر دقیق بنگریم متوجه می شویم که با این گستره ی موضوعاتی که ایشان به آن پرداخته اند طبیعی است که دقت های لازم علمی در برخی از آن لحاظ نشده باشد و این ایراد ماست اگر یک سخنرانی یافت شده از ایشان را (مثلا) مبنای صحت عملکردی در 50 سال بعد قرار دهیم!
در وجه فلسفی فعالیت های ایشان هم که جدی ترین عرصه ی مورد مراجعه به نوشته های استاد است طوفانی از مداقه های علمی و رد و تحلیل هاست که طبیعی هر عرصه ی پویایی است.
 
به هر ترتیب صاحب نامان راهی را پیموده اند و خودشان هم به عصمت اولیای الهی استنادات مکرر داشته اند و ابدا خود را در چنان جایگاهی نمی دانسته اند و این فعل ماست که تا کجا و چه حد به آثار ایشان مراجعه، تکیه و استناد کنیم و تا چه حد گفته ها و تحلیل هایشان را از خطا و لغزش پیراسته سازیم؛ خصوصا که در اصول دین موظف به تحقیق هستیم و نه تقلید!