تاریخ اسلام – سال 17

61 جلسه، حدود 61 ساعت وقتگذاری شد.
شنیده شده در آذر و دی 94

عمدتا تاریخ جنگ صفین، همراه با تذکرات اخلاقی و تاریخی متعدد، مفید و تأمل برانگیزیست که یادداشت های متعددی هم برداشته شد.
امیدوارم فرصتی بشود که این مجموعه را دوباره بشنوم.
چه حقایق عجیبی از پیشگویی های خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله در تاریخ پنهان مانده و چه عجایبی از مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام! ...

ماجرای ابوعبیده ثقفی و شراب خوردن او دراثنای جنگ، ... مشاهده ی شکست مسلمانان با این وضع جنگیدن،  ... مذکره با زندان بان خود و ... ورود به عرصه ی جنگ، (نوار8 از cd یک، تاریخ اسلام17، حدود دقیقه 15)
ماجرای
جناب زهیر در جوانی و حضور در لشکرکشی های عمر و ... (تاریخ اسلام17، 1CD، ترک 8، دقیقه ی 20)

ماجرای شکست قبیله ی طی (قبیله ی حاتم طائی) از پیامبر صلی الله علیه و آله و اسارت دختر حاتم و عدی که پسر حاتم بود گریخت ...!
دختر حاتم در میانه ی راه مسجد با پیامبر سخن گفت و حضرت بعد از نماز به او اجازه ی ورود به محضرشان را دادند! ... خانه ای خاکی با یک قطعه گلیم که حضرت، گلیم را انداختند زیر پایش و خودشان نشستند روی خاک. (اکرموا عزیز قوم قد ذل)
از پیغمبر پرسید شما ما را به چه دعوت می کنید؟! حضرت توضیح دادند؛ مسلمان شد. حضرت گفتند خوب حالا که مسلمان شدی آزادی! ...
او یک نامه به عدی بن حاتم نوشت که اگر می خواهی پدرمان را ببینی بیا مدینه! عدی هم آمد و مسلمان حسابی شد و رفت در خدمت امیرالمومنین که نهایتاً دو بچه ی او در صفین کشته شدند؛ ...