مباحثی پیرامون «ولایت تکوینی»

مجموعه ی 7 جلسه بحث در موضوع ولایت تکوینی با ارائه ی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد پارچه باف دولتی که شنیدن و نکته برداری از آن حدود 8 ساعت به طول انجامید.
مطالب مفید و قابل استفاده ای داشت که در 1387 ارائه شده بود و بنده آن را در سال 1393 شنیدم.

 
اگر اشتباه نکنم در حدود سال 1388 آقای دولتی با دعوت از آقای هادی شیرازی از فارغ التحصیلان مجتمع احسان زمان و امکاناتی که برخی دوستان خیّرشان در اختیار گذاشته بودند، مسیری را در جهت تدوین و تنظیم و جمع آوری سخنرانی هایشان آغاز کرده که این اتفاق با تشکیل اتاق تربیت مدرسه ی احسان تکمیل شد و کاری شبیه همین در مدرسه ی مذکور نیز شکل گرفت؛
بعد ها با افزوده شدن آقای علی اصفهانی و برخی دیگر زمینه های آغازین، ترتیبی نیکو تر یافت.
در داخل مدرسه ی احسان هم آقای سیدعلیرضا موسوی منش و آقای حامد داوودوندی نقش مهمی در سامان بخشی به اقدامات دینی-تربیتی سالهای قبل و گامهای بعدی برداشتند که انشاء الله همه ی خدمتگزاران مسیر تعلیم و تربیت شیعی به دعا و عنایت مولای بی بدیل عالم حضرت ولی عصر علیه السلام بهره مند باشند و خداوند بر توفیقاتشان بیفزاید.