کتاب صوتی «بلند ترین داستان غدیر»

اصل متن این کتاب صوتی کتابی بسیار عالی به فلم آقای محمدرضا انصاری، از انتشارات دلیل ماست که انصافا برای نوجوان و جوان و بزرگسال قابل استفاده و پر مطلب است.
این سی دی هم با استفاده از آن مکتوبه آماده شده که گرچه نیکو و قابل استفاده است اما به نظر می رسد نیازمند سرود های بیشتر و صداگذاری هایی حرفه ای تر است تا ان شاء الله برای اثر بر مخاطب به ابزار بیشتری مجهز باشد.
اما در مجموع شنیدن آن را توصیه می کنم.
فایل حدود 1 ساعت است که آخرین بار در دوم مهر 1399 شنیدم.