وصیت نامه ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

حدود 3 ساعت (در سه نوارِ کاست)
خوانده شده در مجلس (14 خرداد 1368)
شنیده شده در بهار 1373

در آن زمان این فایل صوتی را از دوست قدیمی ام جناب آقای صادق قدیریان که پدرشان در بیت رهبری بودند به امانت گرفتم تا یک نوبت به طور کامل متن وصیت نامه را در فضایی که برای نخستین بار خوانده شده بود بشنوم.