فیلم کامل گفت‌وگوی فرزند مرحوم سیدمحمود هاشمی شاهرودی با خبرگزاری حوزه

حدود یک ساعت به طول انجامید
1398/10/1

بر خلاف انتظار و اصرارِ مصاحبه کننده ی محترم که البته تصویری هم از ایشان دیده نمی شود، عمدتاً مطالب ساده ای بیان می شود؛ نه اسرار خاصی و نه مطالب ویژه ای! جز آنکه عمده ی تربیت بچه ها با مادر بوده! یازده فرزند.
... و البته در اخرین لحظات مصاحبه نقلی از مرحوم شاهرودی که:
اگر طلبه ای می خواهد به جایی برسد، از نماز شب است! ...