در موضوعِ «ازدواج»

مجموعه ی 4 جلسه سخنرانی
جناب حاج آقای حسینی
شنیده شده در 1382
میزان وقتگذاری (شنیدن و یادداشت برداری) حدود 4 ساعت

جناب آقای سیدحسین حسینی به جهت مراجعات متعددی که در باره ی مسائل خانوادگی داشته اند و مطالعات دینی و تربیتی شان مجموعه بحثی را برای عروس و داماد ها آماده کرده و طی چند سال ارائه داده اند که یکی از این سالها به صورتِ منظم ضبط و بعد تکثیر و توزیع شده است.
من حدود 6 صفحه از این مجموعه یاداشت برداری نمودم. نکاتِ خوبی دارد گرچه ممکن است بنده در موضع مشاور یا بر اساس برخی مطالعات و تجربیات در مواردی از فرمایشات ایشان توضیحی یا استدلالی متفاوت داشته باشم اما در مجموع این سخنرانی ها قابل استفاده است و البته برای کسانی که از دوره ی ابتدایی ازدواج و عروس و دامادی هم گذشته اند مطالب مفیدی دارد! به هر حال گاهی بعضی تذکرات انسان را از مسیرهای غلط باز می دارد و یا در برخی زمینه ها عامل تر می سازد.

زندگیِ همسرانه نیاز به توجه و زحماتِ تقریباً دائمی دارد. کسی که گمان می کند زمان رسیدگی به خواسته های همسر و اصلاح و تنظیم روابط همسرانه به پایان رسیده، حتماً در راه خطایی قرار گرفته است. با همین رویکرد سالها پیش در یکی از موسسات کارگاهی را تحت عنوانِ «من هنوز یک همسرم» برگزار کردیم که استقبال خوبی هم شد. یعنی در زمانی که دغدغه های مربوط به فرزندان به شکلی جدی گریبان گیرِ خانواده هاست (که البته بسیار هم مهم است) در طی جلساتی از این مطلب سخن گفتیم که «فراموش نکنید! شما در کنار همه ی این مسؤولیت ها و وظایفی که برای خود می شمرید، هنوز یک همسرید! و این توجه خود از عوامل مؤثر در رفع برخی نیازهای فرزندان نیز هست!» ...

فایل های این مجموعه را که به افراد مختلفی برای استفاده داده بودم، نگه داشتم تا در زمان مناسب با دخترم بشنوم.
کاست اول آن را در روز جمعه، 1401/1/5 با دخترم مجدد شنیدم و راجع به برخی قسمت هایش صحبت کردیم.