مجموعه تذکراتی در باب «ازدواج و تشکیل خانواده»
 
ارائه شده توسط جناب آقای سیدحسن افتخار زاده
شنیده شده در سال 1383
مدت زمان صرف شده حدود 4 ساعت

مطالب خوب و مفیدی بر اساس سالها طرفِ مشاوره بودن و دغدغه های دینی و اعتقادی داشتن مطرح شده است.
تنها نکته ای که در این مجموعه به نظرم می رسد که قابل گفتگوست تذکر ایشان بر هم ساختمان نبودن عروس و داماد با پدر و مادر داماد است، که با توجه به شرایط خانواده ها و البته آرزوهای قابل احترام پدر شوهر ها و مادر شوهر ها می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
در واقع می توان به جای منع، مهارتهای لازم را برای زندگی کم مشکل یا بدون حاشیه ی همراه با خانواده ی همسر را آموخت.