پیرامون نهج البلاغه

ارائه شده توسط حاج آقا شیخ محمدرضا کریمی
شنیده شده در تابستان 1400
70 جلسه ی حدودا یک ساعته که شنیدم و نکاتی از آن نوشتم:


1. بیش از 100 ترجمه و شرح بر کتاب نهج البلاغه تاکنون نوشته است.
2. یکی از علل انکار صدور نهج البلاغه از بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام توسط برخی از پیروان مکتب خلفا (که گاهی هم به آن تصریح کرده اند) وجود خطبه ی شقشقیه است!

3. کتاب خصائص الائمه هم از تألیفات سیدرضی است.
4. مرحوم سید تنها 47 سال عمر فرموده است! و چنین برکتی حاصل این عمر کوتاه ایشان است.