اصول تربیت فرزند

دکتر ف. (از مدرک یا مدارک ایشان اطلاع دقیقی ندارم)
شنیده شده در آبان 92
سه جلسه که حدود 2 ساعتش قابل شنیدن بود

مطالب قابل استفاده ای داشت که یادداشت برداری کردم اما سبک بیان را خیلی نپسندیدم.
در یکی از سایتها نوشته بود «چیزی که باعث اقبال مردم به جلسات سخنرانی دکتر ف. می شود این است که ایشان مطالعات علمی و دانشگاهی خود را با آموزه ها و اصول دین مبین اسلام ترکیب می کند. ایشان نیاز جامعه امروز را شناخته و راهکارهایی برای زندگی سالم در عصر جدید ارائه می کند».
 
حقیقت بنده به این برداشت مطمئن نیستم. اینکه ایشان گاهی از برخی مفاهیم آشنا و بسیط دینی استفاده می کنند در سخنرانی های مختلفی دیده می شود اما اینکه مخاطبان علاقه مند به این ترکیبهای ساده باشند قابل تأمل است.