حدود 4 ساعت
شنیده شده در تاریخ:  96/11/4  الی 96/11/6
ارائه شده توسط آقای دکتر ا. - دکترای روانشناسی


گرچه برخی مطالب مطرح شده در این کارگاه به نظر ساده می آید ولی می توان گفت در صورت دقت علمی برای کسانی که بخواهند برای مشاوره های خانوادگی استفاده کنند مفید خواهد بود.
مثل بسیاری از کارگاه ها از نقطه های ضعف استاد طعنه ی به اعتقاداتی مثل دعا است. در حالی که قرآن کریم می فرماید: قُلْ ما يَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُکُمْ!
نمی دانم چه بهره ای برای برخی کسان خواهد بود که شاید برای یافتن جلوه ای یا جایگاهی در دل بندگان، یا از سر بی اطلاعی به بهانه هایی نامربوط نکته ای از اعتقادات را با سبک شماری به سخره می گیرند!