حدود 7 ساعت
شنیده شده در تاریخ: 96/11/25 الی 96/11/30
ارائه شده توسط آقای ح. - دکترای روانشناسی بالینی

هم حضوری و هم مجازی در کارگاه هایی با مدیریت ایشان شرکت کرده ام. تسلط ایشان در بحثی که ارائه می دهند و آگاهی شان به نظریات مختلف با ذکر نام نظریه پرداز و حتی گاهی سال ارائه و طرح نظریه جالب و انگیزه بخش است.
مطالعه ی زیاد و اشرافشان به منابع روز روانشناسی و کتابهای ترجمه نشده هم برای دانشجویان لذت بخش می شود.
شاید جدی ترین نقدی که بر مباحث ایشان است کم آگاهی شان به برخی مبانی اعتقادی و برابر دانستن شریعت نبوی صلی الله علیه و آله با نحله های فکری ای چون عرفان است. در واقع این نا آگاهی یا کم اطلاعی باعث می شود به شوخی یا طعنه مطالبی را در ذهن مخاطب تضعیف کنند و یا بافته های یک شاعر یا اندیشه ورز را به عنوان شریعتِ حقه معرفی کرده و از این هر دو نتیجه گیری هایی کنند!!
به نظر می رسد این مشکل که تقریبا در تمام کارگاههایشان مشهود است با مطالعه قابل رفع نباشد.
همیشه با شنیدن سخنان ایشان تاسف می خورم که کاش استادانی هم از جنس تربیت های فکری داشتند تا سره را از ناسره تبیین می کردند و محققی اینچنین، لااقل وارد عرصه هایی که نباید نمی شدند، آنچنان که ما در عرصه هایی که ایشان با تسلط و اشراف علمی سخن می رانند نظریه های سلیقه ای نمی دهیم و جایگاه تلاش های علمی بشری را گرچه قابل مقایسه با آموزه های وحیانی نیست، پاس می داریم!